Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở thuộc dự án Hoa sen Đại Phước thuộc phân khu 5 -khu đô thị sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Vina đại Phước làm chủ đầu tư
25/09/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở thuộc dự án Hoa sen Đại Phước thuộc phân khu 5 -khu đô thị sinh thái Đại Phước tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty CP Vina đại Phước làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn