Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của dự án khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
06/11/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của dự án khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn