Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở thuộc dự dự án khu dân cư tại xã Tân Bình và xã Thạnh Phú do Công ty CP Tín Khải làm chủ đầu tư
10/12/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở thuộc dự dự án khu dân cư tại xã Tân Bình và xã Thạnh Phú do Công ty CP Tín Khải làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn