Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An, huyện Long Thành của Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2
18/12/2018
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An, huyện Long Thành của Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2
Trần Thanh Tuấn