Đồng Nai đẩy mạnh công tác ứng phó biến đổi khí hậu
18/01/2019
Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao và nhịp độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua. Mặc dù, không thuộc các tỉnh ven biển và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo quan sát và đánh giá cho thấy thời tiết và khí hậu trong những năm qua có các dấu hiệu tiêu cực, dưới tác động của BĐKH làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai.

 

Nhận thức được các tác động trên, trong năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan nhằm đẩy mạnh công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13113/KH-UBND ngày 30/11/2018 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020 Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, tỉnh sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong tâm theo chương trình về Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh như sau:

 

- Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

 

- Đánh giá khí hậu tỉnh Đồng Nai;

 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 

Khai thác nước sông Đồng Nai hiệu quả góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh.

 

Ngoài ra, tỉnh còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng dân cư về ứng phó với biến đổi khí hậu, với sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong thời gian qua và đây củng là các hoạt động thường xuyên. Hình thức và đối tượng tuyên truyền đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các phóng sự trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai như chuyên mục Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời, Môi trường và cuộc sống; trên báo Lao động Đồng Nai như Hướng đến mô hình khu công nghiệp phát triển xanh và khép kín, Chống ngập cho thành phố Biên Hòa, Giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nguồn rác thải...; Xây dựng các phim tư liệu để tuyên truyền như Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, Sử dụng bền vững tài nguyên nước...; Tổ chức các hội thi sáng tác Videoclip về bảo vệ môi trường, vẽ tranh bảo vệ môi trường, hội thi viết bài Tìm hiểu về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh...; tổ chức nhiều hội thảo như Hội thảo khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp để đánh giá các tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, thực trạng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

 

Bảo vệ rừng quốc gia Nam Cất Tiên nhằm chủ động ứng phó BĐKH

 

Như vậy, sau khi hoàn thành 03 nhiệm vụ chính về ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Đồng Nai sẽ cơ bản có được bức tranh toàn diện về kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Từ đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong các năm tiếp theo, đồng thời là cơ sở cho tỉnh lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của tỉnh có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng./.

 

Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh