Thông báo kết quả Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Cty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai tại khu dân cư phường Tân phong TP Biên hòa
28/01/2019
Thông báo kết quả Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Cty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai tại khu dân cư phường Tân phong TP Biên hòa
Trần Thanh Tuấn