Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Đảng viên lần thứ nhất năm 2019.
30/01/2019
Ngày 21/01/2019, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Đảng viên lần thứ nhất năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Thường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, cùng với sự có mặt của 241 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thường đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Một số kết quả nổi bật trong năm 2018 như sau:

 

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; quản lý tốt lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoảng sản, đặc biệt công tác bảo vệ môi trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy về thu gom, xử lý 100% chất thải y tế; 98% chất thải nguy hại; 100% chất thải rắn công nghiệp không nguy hại; 98,1% chất thải sinh hoạt; 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

 

Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được thực hiện tốt; Đảm bảo trực bảo vệ cơ quan trong dịp lễ, Tết; lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng không nhân dân; tham gia góp ý kiến hoàn thiện các văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn 02 huyện Tân Phú, Xuân Lộc; củng cố, kiện toàn hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ cơ quan; cử đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các lớp học bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng theo kế hoạch của Đảng ủy khối; thực hiện tốt công tác bảo mật, giữ gìn, lưu trữ hồ sơ đúng quy định, không để xảy ra trường hợp lộ lọt hồ sơ, tài liệu.

 

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; các nội dung được triển khai tại hội nghị báo cáo viên đều được biên tập, triển khai đến các Chi bộ kịp thời. Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng ổn định, không có diễn biến phức tạp. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trong đó trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) với số lượng tham dự đạt 100% đảng viên.

 

Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện tốt; 100% đảng viên giữ mối liên hệ tốt nơi cư trú; kết nạp được 24 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao 20%.

 

Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ thực hiện đúng quy định. Trong đó, trọng tâm đó là Lãnh đạo hoàn thành xây dựng các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở theo các Kế hoạch số 166, 177 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gửi Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 12/12 Chi bộ, chấn chỉnh các sai sót, hạn chế để kịp thời khắc phục; qua kiểm tra đã có báo cáo tổng hợp gửi Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên.

 

Lãnh đạo công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể được thực hiện tốt. Năm 2018, Đảng bộ đã lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, các đoàn thể đã phát huy được vai trò trong việc giáo dục, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ; phát động phong trào thi đua; tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện và kết quả Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc.

 

 

Quang cảnh Hội nghị đảng viên năm 2019

 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận về giải pháp thực hiện tốt công tác nêu gương của chi bộ Trung tân Kỹ thuật Địa chính – Nhà đất; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trường); giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất. Đây thực sự là các ý kiến thảo luận rất thẳng thắn, trung thực, cụ thể mà các chi bộ có thể tham khảo vận dụng trong quá trình sinh hoạt tại chi bộ mình.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đánh giá của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua luôn là một Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu nhiều năm liền, luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động. Đồng chí tin tưởng và hy vọng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất của mình, Đảng bộ Sở sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết, mục tiêu đã đề ra; góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy khối

các cơ quan tỉnh phát biểu chi đạo tại Hội nghị

 

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thường đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Thanh và biểu quyết 100% đảng viên tham dự nhất trí quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

 

 

Biểu quyết Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Hà Thị Nhẫn