Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom của công ty TNHH Lê Hương Sơn.
01/04/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom của công ty TNHH Lê Hương Sơn.
Trần Thanh Tuấn