Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án khu dân cư Khu phố 2-Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
12/04/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án khu dân cư Khu phố 2-Phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
Trần Thanh Tuấn