Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An, huyện Long Thành của công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như.
22/05/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Lộc An, huyện Long Thành của công ty Cổ phần Bất động sản Vi Như.
Trần Thanh Tuấn