Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án chợ loại 1 và khu phố chợ Cẩm Mỹ thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn thành làm chủ đầu tư.
18/06/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án chợ loại 1 và khu phố chợ Cẩm Mỹ thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ do công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhơn thành làm chủ đầu tư.
Trần Thanh Tuấn