Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
31/07/2019
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất khu đất 92,2 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Trần Thanh Tuấn