.Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa ( đối với 07 căn nhà biệt thự trên 07 thửa đất từ số 268 đến số thửa 274, tờ bản đồ địa chính số 35, phường Thống Nhất
03/09/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án khu dân cư phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa ( đối với 07 căn nhà biệt thự trên 07 thửa đất từ số 268 đến số thửa 274, tờ bản đồ địa chính số 35, phường Thống Nhất
Trần Thanh Tuấn