Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
17/10/2019
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thửa đất số 486, tờ bản đồ số 33 phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn