Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư theo quy hoạch của Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
15/01/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư theo quy hoạch của Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh tại phường Long Bình, Tp.Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn