Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị sân Golf thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư
16/01/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị sân Golf thể thao và du lịch sinh thái Long Thành do công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn