Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư khu phố bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
16/01/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu dân cư khu phố bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn