Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu chợ và khu phố chợ tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
05/02/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng khu chợ và khu phố chợ tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
Trần Thanh Tuấn