Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do DNTN Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
06/02/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Chợ Đại Phước và khu phố thương mại tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch do DNTN Huỳnh Minh làm chủ đầu tư
Trần Thanh Tuấn