Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Hóa An, Tp.Biên Hòa
10/02/2020
Thông báo Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Hóa An, Tp.Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn