Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 180848 được UBND huyện Vĩnh cửu cấp ngày 09/12/2009
06/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 180848 được UBND huyện Vĩnh cửu cấp ngày 09/12/2009
Trần Thanh Tuấn