Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 774938 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 19/10/2007
09/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 774938 do UBND thị xã Long Khánh cấp ngày 19/10/2007
Trần Thanh Tuấn