Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 863871 do UBND huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 21/12/2007
26/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 863871 do UBND huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 21/12/2007
Trần Thanh Tuấn