Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 578658 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 09/04/1999
26/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 578658 do UBND huyện Nhơn Trạch cấp ngày 09/04/1999
Trần Thanh Tuấn