Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 609634 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 02/10/2008
26/06/2020
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 609634 do UBND huyện Trảng Bom cấp ngày 02/10/2008
Trần Thanh Tuấn