Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2779 được UBND huyện Long Khánh cấp theo Quyết định số 830.UBH.1992
03/07/2020
Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2779 được UBND huyện Long Khánh cấp theo Quyết định số 830.UBH.1992
Trần Thanh Tuấn