Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 358463 do UBND huyện Xuân Lộc (cũ) cấp ngày 10/12/1999
01/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 358463 do UBND huyện Xuân Lộc (cũ) cấp ngày 10/12/1999
Trần Thanh Tuấn