Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 368509 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 31/03/2005
01/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 368509 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 31/03/2005
Trần Thanh Tuấn