Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 857616 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/01/2016
01/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 857616 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/01/2016
Trần Thanh Tuấn