Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B715275 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 16/05/1994
11/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B715275 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 16/05/1994
Trần Thanh Tuấn