Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
11/09/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở tại dự án Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn