Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
11/09/2020
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Trần Thanh Tuấn