Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 718001 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 11/10/2005
15/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 718001 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 11/10/2005
Trần Thanh Tuấn