Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 869347 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 10/01/2007
15/09/2020
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 869347 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 10/01/2007
Trần Thanh Tuấn