Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 588442 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 28/12/2012
15/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 588442 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 28/12/2012
Trần Thanh Tuấn