Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 950990 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 29/12/2000
15/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 950990 do UBND Huyện Định Quán cấp ngày 29/12/2000
Trần Thanh Tuấn