Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 128830 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 29/01/2008
15/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 128830 do UBND huyện Long Thành cấp ngày 29/01/2008
Trần Thanh Tuấn