Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 540817 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 29/4/2009
15/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 540817 do UBND Huyện Xuân Lộc cấp ngày 29/4/2009
Trần Thanh Tuấn