Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 607534 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 03/10/2008
18/09/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 607534 do UBND Huyện Cẩm Mỹ cấp ngày 03/10/2008
Trần Thanh Tuấn