Thông báo đấu giá tài sản (QSDĐ diện tích 11.246 m2 tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)
10/10/2020
Thông báo đấu giá tài sản (QSDĐ diện tích 11.246 m2 tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 29 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)
Trần Thanh Tuấn