Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu chợ và khu phố chợ tại thị trấn Dầu Giấy, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Bất động sản Thống Nhất làm chủ đấu tư
15/10/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của dự án Khu chợ và khu phố chợ tại thị trấn Dầu Giấy, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Bất động sản Thống Nhất làm chủ đấu tư
Trần Thanh Tuấn