Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với nhân dân 23,4 ha xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
26/10/2020
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với nhân dân 23,4 ha xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn