Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 813744 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 04/7/2002
27/11/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 813744 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 04/7/2002
Trần Thanh Tuấn