Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 051751 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 09/12/2009
27/11/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 051751 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 09/12/2009
Trần Thanh Tuấn