Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch tại thị trấn Hiệp Phước và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư.
27/11/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch tại thị trấn Hiệp Phước và xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư.
Trần Thanh Tuấn