QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 109553 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 09/12/2009
27/11/2020
QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 109553 do UBND huyện Thống Nhất cấp ngày 09/12/2009
Trần Thanh Tuấn