Tháng 3/2007 - Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố phòng 1 cửa
18/07/2007
Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực tại Thông báo số 228 ngày 29/12/2006 về việc tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp cải cách trình tự, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý, sáng 8/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Mai Ái Trực đã chủ trì cuộc họp rà soát thủ tục hành chính đối với tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo các Cục, Vụ cùng tham dự.

 

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực tại Thông báo số 228 ngày 29/12/2006 về việc tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp cải cách trình tự, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý, sáng 8/3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Mai Ái Trực đã chủ trì cuộc họp rà soát thủ tục hành chính đối với tất cả các lĩnh vực. Lãnh đạo các Cục, Vụ cùng tham dự.

           Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế phải bổ sung những thủ tục còn sót, sớm đề xuất để sửa đổi bổ sung những bất hợp lý trong Luật và các Nghị định. “Ngoài việc bỏ những thủ tục không cần thiết, phải rút ngắn trình tự thủ tục”.

           Bộ trưởng cũng lưu ý: lĩnh vực đất đai phải chú ý đến các thủ tục về giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Về lĩnh vực khoáng sản: xem xét lại thời gian cấp phép sao cho hợp lý, các thủ tục cấp phép cũng cần phải làm cho đơn giản. Cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ và tài nguyên nước cũng cần chủ động rà soát lại. Về lĩnh vực môi trường: rà soát kỹ những thủ tục hành chính còn sót, không rõ ràng để tạo thuận lợi nhất cho người dân. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 80 và hạn cuối cùng là 18/3 phải chuyển cho Vụ Pháp chế để kịp gửi Bộ Tư pháp. “Phải đặt mình vào vị trí của người dân để đẩy nhanh tiến độ công việc. Vì vậy, đảm bảo trong tháng 3/2007 phải công bố phòng 1 cửa”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Để phòng 1 cửa sớm hoạt động, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức – Cán bộ hoàn thiện đề án trình lãnh đạo Bộ trong tuần tới. Vụ Pháp chế sớm hoàn thiện quy chế hoạt động. Việc bố trí phòng làm việc được giao Văn phòng Bộ chuẩn bị.

 

 

Theo www.monre.gov.vn

VPS