Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai tổ chức ký kết Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 – 2010
29/03/2007
Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2007, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác truyền thông môi trường năm 2006 và ký kết Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 – 2010 với các đoàn thể, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai. Đến dự Hội nghị có ông Ao Văn Thinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong năm vừa qua, Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện đã đạt hiệu quả cao. Qua chương trình, đã tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn, trên 400 buổi mitting; sử dụng hơn 12.600 panô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu và khoảng 3.000 tờ bướm; phát động 350 đợt ra quân tổng vệ sinh. Qua đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng được nâng cao và khuyến khích tham gia công tác bảo vệ môi trường của mọi tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh, ông Lê Viết Hưng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 – 2010 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai.

 

Văn phòng Sở