Thông báo két quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
13/01/2021
Thông báo két quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng Khu dân cư Khu phố Bình Dương tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
Trần Thanh Tuấn