Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021:“LÊN TIẾNG VÌ THIÊN NHIÊN”
23/03/2021
Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau.

Với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” (Speak up for nature), Chiến dịch Giờ trái đất năm nay sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và cộng đồng cùng thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian 60 phút (từ lúc 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021). “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 sẽ chung tay thực hiện

việc “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ lúc 20h30 đến 21h30

ngày 27/3/2021 (thứ Bảy)

Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ đồng hồ (từ lúc 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021) nhằm thu hút sự lưu tâm của người dân toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay, kêu gọi sự tập trung tìm ra những giải pháp để bảo vệ hành tinh và xây dựng một tương lai tươi sáng, bền vững. Tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, sử dụng tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế chất thải, giảm thiểu rác thải nhựa,... sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao, được dán nhãn năng lượng và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Hành động “Tắt khi không sử dụng” tuy nhỏ nhưng chính sự chung tay của mỗi người sẽ góp phần thay đổi không chỉ bản thân mà cho tất cả mọi người xung quanh vì một thế giới tốt đẹp hơn, bền vững hơn. “Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai”, đây cũng chính là khẩu hiệu tuyên truyền cho Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn; Cục Biến đổi khí hậu http://www.dcc.gov.vn/)./.

P.TTCĐ